Kolekce: HFCN

hana frisonsova + creative nights

Creative collaboration between fashion and graphic design, inspired by space exploration and utopian attempts at reaching outer worlds. Wearable garments reflect our vision of a true adventurer living in the modern world – beyond gender, age or size.

Kreativní spolupráce na pomezí oděvního a grafického designu, inspirovaná průzkumem vesmíru a utopickými pokusy o dosažení jiných světů. Nositelné oděvy zobrazují naši vizi pravého dobrodruha žijícího v moderním světě – mimo gender, věk či velikost.